Лінгвістичне науково-дослідне управління

29 січня 2020 року
     

Головні завдання

ГОЛОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ:

Проведення наукових досліджень у галузі лінгвістичного забезпечення військ (сил)

 

МАКРОЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ:

Планування, організація та виконання наукових, науково-дослідних робіт у сфері лінгвістичного забезпечення діяльності Збройних Сил України.

 

Основні завдання наукової та науково-технічної діяльності Лінгвістичного науково-дослідного управління:

  • виконання науково-дослідних та прикладних наукових досліджень у галузі перекладознавства, лінгвістики, прикладної лінгвістики, лінгводидактики, лінгводіагностики, лексикографічної, нормативно-кодифікуючої та воєнно-країнознавчої інформаційно-аналітичної діяльності МОУ та ГШ ЗСУ;
  • узагальнення та впровадження сучасних підходів, освітніх стандартів, передового досвіду наукової, навчальної й методичної роботи, нових інформаційно-комунікативних технологій, впровадження передового наукового досвіду та результатів наукових досліджень у практику військового перекладу та програм підготовки висококваліфікованих перекладачів, розроблення пропозицій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу;
  • аналіз, створення та стандартизація відповідників для нових термінів і понять, довідкових, реферативних, тематичних глосаріїв, словників та інформаційно-аналітичних матеріалів із питань новітнього озброєння, доктрин іноземних армій тощо;
  • науково-дослідна діяльність за напрямами проблем формування перекладацької компетенції та психолінгвістичних проблем перекладу, інформаційних процесів сучасності, доктрин іноземних армій, тощо;
  • повне та якісне перекладацьке супроводження діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України;
  • розроблення військово-теоретичних праць, монографій, дисертацій, довідників, енциклопедій, енциклопедичних словників, наукових статей, наукових повідомлень, підручників, навчальних посібників, програмного забезпечення, а також участь у розробленні статутних (нормативних) документів за планами відповідних органів військового управління; залучення нових інформаційних технологій для створення та ведення комп’ютерних словників і здійснення машинного перекладу.
LNDC