Лінгвістичне науково-дослідне управління

29 січня 2020 року
     

Про Управління

Лінгвістичне науково-дослідне управління (далі - ЛНДУ) є науковим структурним підрозділом науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Лінгвістичне науково-дослідне управління - перша та єдина у Збройних Силах України науково-дослідна установа, що має на меті проведення наукових досліджень у галузі лінгвістичного забезпечення військ (сил).

На сьогодні лінгвістичне забезпечення діяльності військ (сил) відіграє важливу роль у розвитку міжнародних зв’язків Збройних Сил України, забезпеченні заходів міжнародного військового співробітництва, участі підрозділів Збройних Сил у міжнародних військових навчаннях, сприянні військовому співробітництву України з ЄС та НАТО.

В умовах проведення на території України антитерористичної операції та значної потреби Збройних Сил України у міжнародній політичній підтримці та постачанні необхідних матеріальних засобів, лінгвістичне забезпечення діяльності Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та інших структурних підрозділів набуває першочергового значення.

Лінгвістичне забезпечення передбачає виконання усних та письмових перекладів, проведення мовної підготовки, удосконалення методики викладання іноземної мови, складання словників, розроблення військових стандартів, науково-дослідну діяльність, а також оцінювання рівня володіння мовою та сертифікацію мовних знань.

Лінгвістичне науково-дослідне управління здійснює планування, організацію та виконання наукової і науково-технічної діяльності з питань лінгвістичного забезпечення діяльності Збройних Сил України.

Перекладацьке супроводження лінгвістичного забезпечення охоплює наступні пари мов: українська – англійська, українська – німецька, українська – французька тощо.

На основі виконаних перекладів проводиться військово-термінологічна та лексикографічна робота, результатом якої є видання словників і глосаріїв.

Мета термінотворчої та нормотворчої роботи центру – створення лексикографічної бази перекладацьких відповідників з іноземних мов у військово-політичній, військово-технічній та військово-спеціальній галузях, що забезпечують:

– можливість роботи з матеріалами військово-політичної, військово-спеціальної та військово-технічної тематики та їх якісний переклад;
– можливість якісної та ефективної підготовки військових фахівців, що вивчають іноземні мови, а також військових перекладачів;
– створення основ для подальших НДР у галузі дослідження та розроблення військово-політичної, військово-спеціальної та військово-технічної термінології англійської, української, російської та інших мов для створення словників військової лексики;
– можливість досліджувати шляхи становлення української військової термінології.

Глобалізація та існування великої кількості мов збільшують потребу в багатомовному лінгвістичному забезпеченні, а це означає, що даний напрям наукових досліджень вимагає значного визнання, тому що переклад є  швидкозростаючим напрямом лінгвістики як науки у світі. Тому в умовах вищенаведених знакових викликів лінгвістична діяльність суттєво змінюється. Перекладач більше не є простим перетворювачем тексту, він стає лінгвістом - науковцем, консультантом, редактором.

 


 

LNDC