Лінгвістичне науково-дослідне управління

29 січня 2020 року
     

Затверджений та введений в дію військовий стандарт 01.003.001 – 2018 (01) "Лінгвістичне забезпечення військ (сил). Основні положення"

У грудні 2018 року був затверджений та введений в дію військовий стандарт 01.003.001 – 2018 (01) "Лінгвістичне забезпечення військ (сил). Основні положення" розроблений нашим управлінням.
Цей військовий стандарт встановлює загальні вимоги до лінгвістичного забезпечення військ (сил), забезпечує унормування системи лінгвістичного забезпечення ЗСУ і сприяє єдиному розумінню процесу перекладацького супроводження з урахуванням міжнародного досвіду та сучасних тенденцій розвитку.

Терміни та визначення основних понять ЛЗВ сприяють розумінню структурно-функціональних зв’язків між компонентами цієї системи, унормовують та стандартизують тлумачення термінів і понять, усувають відмінності та розбіжності щодо обсягів змісту, який вкладається в те чи інше поняття або термін.

Цей ВСТ застосовують на етапі підготовки, здійснення лінгвістичного забезпечення та під час проведення заходів міжнародного співробітництва, міжнародних операцій із підтримання миру та безпеки.

Об’єктом стандартизації є система ЛЗВ, яка включає в себе поняття та процедури планування, підготовки та здійснення ЛЗВ.

Завантажити стандарт

 

Фотографії

LNDC