Лінгвістичне науково-дослідне управління

11 листопада 2019 року
     

Структурна лінгвістика та воєнна системологія в теорії складних «бойових» систем військ (сил)

За результатами воєнно-наукових досліджень проблем ефективності воєнної науки, виконаних воєнними науковцями центру за дорученням начальника Генерального Штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, у центрі творчим колективом підготовлено до друку монографію "Основи теорії «бойових систем»".

Метою даної роботи є ознайомлення широкого кола фахівців з новими  результатами воєнно-наукових досліджень на грунті «системного підходу» – методологічного концепту воєнної системології, які спрямовані на подальший розвиток воєнної науки – вдосконалення теоретичних основ військових наук, (об’єктом яких  є саме БС) та підвищення її цільової ефективності. Монографія містить 10 розділів, перелік додаткової літератури и 7 додатків з чисельними прикладами вирішення прикладних задач побудови, застосування і розвитку бойових систем адаптованими методами воєнної науки.

Робота виконана під редакцією доктора військових наук, професора генерал-майора Шарого Володимира Івановича. Виконавці – полковник Попков Борис Олексійович, Невольніченко Анатолій Іванович.

Монографія присвячена актуальній проблематиці воєнно-теоретичного і методологічного забезпечення військових наук, об’єктом яких є «військо» – воєнного мистецтва, воєнної кібернетики, будівництва і розвитку збройних сил. Надається сучасна концепція «системного підходу» щодо обґрунтування наукових основ теорії «бойових систем».
Методологічний аналіз джерел, присвячених проблематиці вивчення, створення, застосування  і розвитку «бойових систем» (БС), свідчить, що певні положення теорії БС потребують їх кардинального з’ясування і уточнення з метою підвищення ефективності воєнної науки. «Бойові системи» є основним класом складних ергатичних систем військового призначення (ВП); системи ВП інших класів належать до «систем забезпечення» бойових систем.
Досвід підтверджує, що керівна діяльність командування оперативним (стратегічним) угрупованням військ (сил), як «бойовою системою», є найбільш складним видом творчої діяльності, і тому потребує всебічного воєнно-наукового забезпечення.
На підставах принципів структурної лінгвістики та воєнної системології надається науково обґрунтований семантичний зміст фундаментальних понять теорії складних «бойових» систем «війська (сили)» та її методології.
Монографія рекомендується фахівцям військового державного управління, особам командного складу оперативно-стратегічного рівня, воєнним науковцям та здобувачам наукового ступеня у галузях воєнної науки (військові, воєнно-технічні, воєнно-економічні, воєнно-гуманітарні науки), а також слухачам вищих військово-навчальних закладів ЗС.


Фотографії

LNDC